SSH & COVID-19

Het expertise-portaal voor sociale en geesteswetenschappen in Nederland

The expert portal for Dutch Social Sciences and Humanities

Het SSH COVID-19-portaal heeft als doel om SSH-expertise van Nederlandse universiteiten te organiseren middels een openbaar platform. Dit portaal verleent snelle en directe toegang tot academische experts. 

SSH COVID-19 portal aims to consolidate and organize the SSH expertise across the Dutch universities in a publicly available national portal, ensuring fast and direct access to academic experts.

Vind hier een expert!

Gezondheidsgedrag

Pandemieën en interventies, gezondheidscommunicatie en meer…

Mentale gezondheid

Verslaving, angst, eenzaamheid, sociale isolatie, ouderschap en meer…

Economische gevolgen

Internationale handel, consumentengedrag, arbeidsmarkt en meer…

Juridische gevolgen

De gevolgen voor criminaliteit, contractenrecht in tijden van crisis en meer…

 

Digitale samenleving en communicatie

Misinformatie, digitalisering van het onderwijs, crisiscommunicatie en meer…

 

Internationale mobiliteit en migratie

Globalisering, gevolgen voor vluchtelingen en asielzoekers en meer…

Fundamentele waarden in tijden van een pandemie

Ethische en normatieve gevolgen en meer…

Culturele en creatieve sector

Nieuwe productievormen, aanpassingen in tijden van crisis en meer…

 

Democratische instellingen en processen

Institutioneel vertrouwen, publieke opinie en meer…

Onderwijs

Afstandsonderwijs, toegang en ongelijkheid in het onderwijs, digitale vaardigheden en meer…

Werk

Telewerk, organisatiedynamiek, flexibele en onzekere dienstverbanden en meer…

Crisiscommunicatie- en management

Rampenbestrijding, crisiscommunicatie en meer…

 

Historisch perspectief

Lessen uit vorige crisissituaties en meer…

Gezin en familie

Kinderopvang, verstoorde familiedynamiek en meer…

 
 

Versie 32 – laatste update op 18 november