Agneta Fischer

Emoties en affectieve processen

Decaan
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen
Psychologie

Mentale gezondheid
Angst

Expertise

  • angst
  • informatie
  • attitudes
  • sociale relaties
  • controle

Expert Statement

Hoe gaan mensen om met angst, hoe beïnvloedt angst sociale relaties, sociale contacten, hoe leidt het tot stereotypering van groepen, polarisatie in de samenleving. Maar ook welke invloed heeft angst en onzekerheid op risicoperceptie, biases in informatie verwerking, attitudes ten opzichte van de overheid, populistische opvattingen. Angst ligt ook vaak aan de basis van andere negatieve emoties, zoals boosheid (op de regering). 

Contactgegevens

https://www.uva.nl/profiel/f/i/a.h.fischer/a.h.fischer.html

a.h.fischer@uva.nl

Contactvoorkeur

Nederlands