Anke I. Liefbroer

Interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging / godsdienstpsychologie

Promovenda / docent & onderzoeker
Vrije Universiteit Amsterdam / Tilburg University
Faculteit Religie en Theologie / Tilburg School of Catholic Theology
Lived Religion / Department of Practical Theology and Religious Studies

Mentale gezondheid
Zingeving

Expertise

  • Geestelijke verzorging
  • Godsdienstpsychologie
  • Levensbeschouwing en religie
  • Zingeving
  • Palliatieve zorg

Expert Statement

Mijn expertise richt zich op godsdienstpsychologie en geestelijke verzorging. Mijn onderzoek gaat over de wijze waarop zorgverleners, zoals geestelijk verzorgers, gesprekken voeren met cliënten/patiënten over thema’s rond zingeving, levensbeschouwing en religie. Voor mijn promotieonderzoek heb ik onderzocht hoe dit soort geestelijke verzorging vorm krijgt in een context waarin mensen van verschillende religies en levensovertuigingen elkaar ontmoeten. Verder focus ik mij op hoe geestelijke verzorging in de thuissituatie eruit kan zien voor patiënten die in de palliatieve fase verkeren. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Liefbroer, A. I., Ganzevoort, R. R., & Olsman, E. (2019). Addressing the spiritual domain in a plural society: What is the best mode of integrating spiritual care into healthcare? Mental Health, Religion & Culture, 22(3), 244-260. doi: 10.1080/13674676.2019.1590806 https://doi.org/10.1080/13674676.2019.1590806

Contactgegevens

https://research.vu.nl/en/persons/anke-i-liefbroer https://www.tilburguniversity.edu/nl/medewerkers/a-i-liefbroer

a.i.liefbroer@vu.nl / A.I.Liefbroer@tilburguniversity.edu

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels