Anke Klein

Angst en zorgen bij kinderen

Universitair Docent
Universiteit Leiden
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Ontwikkelings-en-Onderwijspsychologie

Mentale gezondheid
Angst

Expertise

  • angst
  • kinderen
  • zorgen
  • eenzaamheid
  • sociale isolatie

Expert Statement

Als kinderpsycholoog en orthopedagoog ben ik gespecialiseerd in angst bij kinderen. Ik weet veel over de intergenerationele overdracht van angsten van ouder op kind en de ontstaanswijze en instandhoudende factoren van angst. Ik ben als kinderangst expert onderdeel van een initiatief van de Nationale Wetenschapsagenda dat als doel heeft kinderen en hun ouders te informeren over het coronavirus: https://www.wetenschapbegintmetverwondering.nl/videos/corona-uitgelegd/ 

Voorbeeld van relevante publicatie

Klein, A. M., Rapee, R. M., Hudson, J. F., Morris, T. M., Schneider, S. C., Schniering, C. A., Becker, E. S., & Rinck, M. (2019). Content-specific interpretation biases in clinically anxious children. Behaviour Research and Therapy, 121, 103452

Contactgegevens

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/anke-klein#tab-1

a.m.klein@fsw.leidenuniv.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels