Anke Oenema

Gezondheidsbevordering en gezondheidscommunicatie

Universitair Hoofddocent
Universiteit Maastricht
Health, Medicine and Life Sciences
Vakgroep Gezondheidsbevordering

Mentale gezondheid
Interventies voor mentale gezondheid en welzijn

Expertise

  • Mentale druk
  • Mentale stress
  • Leefstijl, voeding, bewegen
  • Gedragsverandering
  • E-health

Expert Statement

Ik onderzoek de rol van leefstijlfactoren in relatie tot mentale gezondheid en vertaal dit naar mogelijkheden voor interventies. Daarnaast doe ik onderzoek naar determinanten van mentale druk bij jongeren, als basis voor het ontwikkelen van interventies ter bevordering van mentale gezondheid. Ik ben geïnteresseerd in de vraag wat voor impact de corona crisis en de daarbij horende maatregelen hebben op leefstijlgedragingen en mentale gezondheid.  

Voorbeeld van relevante publicatie

Oenema et al., 2019. Voeding en psychische gezondheid gedurende de levensloop. Synthese van wetenschappelijke kennis en inventarisatie van toepassing in de praktijk. Maastricht: Maastricht University. http:// https://www.maastrichtuniversity.nl/news/knowledge-synthesis-nutrition-and-mental-health​

Contactgegevens

http://www.maastrichtuniversity.nl/a.oenema

a.oenema@maastrichtuniversity.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels