Anneke Timmermans

Universitair docent Onderwijswetenschappen

Universitair Docent
Rijksuniversiteit Groningen
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Onderwijswetenschappen

Onderwijs
Toegang en ongelijkheid in het onderwijs

Expertise

  • Schooladviezen
  • Eindtoets
  • Ongelijkheid
  • Overgangsbeslissingen
  • Doorstroommogelijkheden

Expert Statement

Door COVID-19 en de daaropvolgende sluiting van de scholen, het niet door laten gaan van de eindtoets en de centrale examens ontstaan situaties rondom overgangen in het onderwijs die we al decennia niet meer kennen. Mijn expertise richt zich op schooladviezen en overgangsbeslissingen gemaakt door leerkrachten en de relatie daarvan met kansenongelijkheid in het onderwijs. Het accuraat kunnen inschatten van de mogelijkheden van leerlingen en het kunnen aanpassen van verwachtingen is cruciaal om leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen.  

Voorbeeld van relevante publicatie

Timmermans, A. C., de Boer, H., Amsing, H. T. A., & van der Werf, M. P. C. (2018). Track recommendation bias: Gender, migration background and SES bias over a 20-year period in the Dutch context. British Educational Research Journal, 44(5), 847-874. https://doi.org/10.1002/berj.3470 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/berj.3470

Contactgegevens

https://www.rug.nl/staff/a.c.timmermans/

a.c.timmermans@rug.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels