Annemarie Samuels

Universitair Docent Medische Antropologie

Universitair Docent
Universiteit Leiden
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Fundamentele waarden in tijden van een pandemie
Ethische en normatieve gevolgen

Expertise

  • cultuur
  • ethiek
  • zorgrelaties
  • Indonesië
  • stiltes

Expert Statement

Als medisch antropoloog heb ik expertise op het gebied van ethiek in zorgrelaties, de narratieven waarmee mensen zingeven aan crises in hun leven en de culturele dimensies van wat zorgverleners en -ontvangers zien als goede zorg, met name in Indonesië. De politieke en ethische keuzes in processen van triage zijn een ander aandachtsgebied van mijn onderzoek. Ook heb ik expertise in de culturele omgang met onderwerpen die sociaal gezien moeilijk of niet bespreekbaar zijn. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Samuels, A. (2019) Narrative Navigation: HIV and (Good) Care in Aceh, Indonesia. Culture, Medicine and Psychiatry 43(1): 116-133. https://link.springer.com/article/10.1007/s11013-018-9602-y

Contactgegevens

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/annemarie-samuels#tab-1

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels