Arco Timmermans

Professor of Public Affairs

Bijzonder hoogleraar
Universiteit Leiden
Faculty of Governance & Global Affairs
Instituut Bestuurskunde

Democratische instellingen en processen
Beleid en institutionele communicatie

Expertise

  • lobbyen
  • maatschappelijke verantwoording
  • public affairs
  • reputatie

Expert Statement

Analyse en duiding van de dynamiek van de publieke en politieke agenda en de rol van allerlei typen organisaties en groepen die hun belangen behartigen en daarbij coalities sluiten om sterker te staan. De verhouding van de eigen belangen en lobbyagenda van bedrijven, ngo’s, burgergroepen en overheidsorganisaties tot het maatschappelijk belang. De toegang tot besluitvorming en de kenmerken van het speelveld. 

Voorbeeld van relevante publicatie

A. Timmermans e.a. (2019), Public affairs in maatschappelijk perspectief. WoltersKluwer, Deventer.

Contactgegevens

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/arco-timmermans#tab-2

a.timmermans@fgga.leidenuniv.nl

Contactvoorkeur

Nederlands