Arno Akkermans

Hoogleraar Privaatrecht

Hoogleraar
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Amsterdam Law & Behavior institute (A-LAB)

Juridische gevolgen
Privaatrechtelijke consequenties (bijv. huurrecht)

Expertise

  • schadevergoeding
  • verzekering
  • slachtoffers
  • beleefde rechtvaardigheid
  • herstel

Expert Statement

Expertise op het gebied van erkenning, herstel en schadevergoeding bij kleinschalige (ongevallen, medische incidenten, misdrijven) en grootschalige (MH17, Chroom 6) schadeveroorzaking. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Akkermans, A. J. (2015). ‘En, heeft u al een claim ingediend voor schadevergoeding?’. Tijdschrift Conflicthantering, 2015(3), 30-31. https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/1296757/Akkermans+AJ+%282015%29+En%2C+heeft+u+al+een+claim+ingediend+voor+schadevergoeding%2C+TC+2015%28+3%29+30-31.pdf

Contactgegevens

https://research.vu.nl/en/persons/arno-j-akkermans

a.j.akkermans@vu.nl

Contactvoorkeur

Nederlands