Astrid C. Homan

Hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie

Hoogleraar
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Arbeids- en Organisatiepsychologie

Werk
Organisatiedynamiek

Expertise

  • Diversiteit
  • Ongelijkheid
  • Normen
  • Leiderschap
  • Groepsprocessen

Expert Statement

Mijn expertise richt zich op sociale interacties op het werk. Ik doe onderzoek naar hoe mensen met verschillende achtergronden, perspectieven, en eigenschappen effectief kunnen samenwerken, hoe interacties in teams beïnvloed kunnen worden door de context, hoe we meer gelijke en eerlijke behandeling van alle medewerkers kunnen stimuleren, welke obstakels mensen met een andere achtergrond kunnen tegenkomen en hoe die te verminderen zijn, hoe leiders effectief hun teams kunnen aansturen, en hoe mensen omgaan met regels en normen en met anderen die regels en normen overtreden.  

Voorbeeld van relevante publicatie

Gündemir, S., Martin, A. E., & Homan, A. C. (2019). Understanding diversity ideologies from the target’s perspective: A review and future directions. Frontiers in Psychology, 10, 828. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00282/full
Homan, A. C., Gündemir, S., Buengeler, C., & Van Kleef, G. A. (in press). Leading diversity: Towards a theory of functional leadership in diverse teams. Journal of Applied Psychology. doi:10.1037/apl0000482; available via https://www.apa.org/pubs/journals/features/apl-apl0000482.pdf
Homan, A. C. (2019). Dealing with diversity in work groups: Preventing problems and promoting potential. Social and Personality Psychology Compass, 13, e12465.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/spc3.12465
Stamkou, E., Homan, A. C., & Van Kleef, G. A. (2020). Climbing the ladder or falling from grace? A threat-opportunity framework of the effects of norm violations on social rank. Current Opinion in Psychology, 33, 74-79.
Homan, A. C. (2019). De complexiteit van het managen van diversiteit in teams. Tijdschrift voor HRM, 4, 1-22. https://tijdschriftvoorhrm.nl/de-complexiteit-van-het-managen-van-diversiteit-in-teams/

Contactgegevens

https://www.uva.nl/profiel/h/o/a.c.homan/a.c.homan.html

a.c.homan@uva.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels