Bald de Vries

Universitair hoofddocent Onderwijs

Onderwijsdirecteur BA rechtsgeleerdheid
Universiteit Utrecht
Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschappen
Centre of Academic Teaching (vanaf sept. 2020)

Onderwijs
Digitale vaardigheden – geletterdheid

Expertise

  • Onderwijsinnovatie
  • Blended learning
  • Risicomaatschappij
  • Rechtstheorie
  • Bildung

Expert Statement

Als Universitair hoofddocent Rechtstheorie en Onderwijs én als Onderwijsdirecteur bachelor rechtsgeleerdheid (2.000+ studenten) houd ik mij bezig me onderwijsinnovatie, waaronder vormen van digitaal onderwijs. In de huidige situatie zet ik in om op alternatieve, digitale manieren van onderwijs en toetsing, ten einde zorg te dragen voor de continuering van het academisch onderwijs.  

Voorbeeld van relevante publicatie

B.M.J. van Klink & U. de Vries, Academic Learning in Law.Theoretical Positions, Teaching Experiments and Learning Activities, Edward Elgar, 2016. http://10.5553/REM/.000039

Contactgegevens

https://www.uu.nl/medewerkers/URMTdeVries

u.devries@uu.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels