Bart Barendregt

Buitengewoon Hoogleraar Antropologie van de Digitale Diversiteit

Hoogleraar
Universiteit Leiden
Sociale Wetenschappen
Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Digitale samenleving en communicatie
Gevolgen voor computerondersteunde communicatie

Expertise

  • Digitalisering
  • Diversiteit
  • Mediawijsheid
  • Sociale technologie
  • Duurzame technologie

Expert Statement

Digitale diversiteit bestudeert hoe gemeenschappen op gevarieerde wijzen (kunnen) omgaan met opkomende technologieën, naargelang sociaaleconomische positie in de samenleving, gender, etniciteit en culturele achtergrond. Wij bestuderen deze diversiteit door gebruikers voorop te zetten en de wijze hoe zij, wars van regels en design, technologieën aanpassen aan lokale gewoontes en behoeften. In tijden van intense digitalisering, – versterkt door de huidige Covid-19 crisis, – is een dergelijke toe-eigening van technologieën een bron van sociale creativiteit en culturele veerkracht.  

Voorbeeld van relevante publicatie

Barendregt B. (2012), Diverse Digital Worlds. In: Horst H.A., Miller D. (Eds.) Digital Anthropology. Oxford: Berg. 309-340.

https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/10/Digital-Anthropology-edited-by-Heather-A.-Horst-and-Daniel-Miller.pdf

Contactgegevens

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/bart-barendregt#tab-1

barendregt@fsw.leidenuniv.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels