Brigit Toebes

Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief

Hoogleraar
Rijksuniversiteit Groningen
Rechtsgeleerdheid
Global Health Law Groningen – Aletta Jacobs School of Public Health

Juridische gevolgen
Juridische grondslagen van noodmaatregelen (staats- en bestuursrecht)

Expertise

  • Mensenrechten
  • Infectieziekten
  • Vaccinatie
  • Gezondheidsrecht
  • Gedragsrisico’s

Expert Statement

Expert op terrein van internationale standaarden die de gezondheid beschermen, waaronder de Internationale Gezondheidsregeling (WHO) en mensenrechten-verdragen. Veel aandacht voor het balanceren van maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid tegen individuele rechten zoals vrijheid van beweging en recht op een persoonlijke levenssfeer. Aandacht voor de betekenis en implicaties van het proportionaliteitsbeginsel, en de rechten van kwetsbare groepen. Ik was lid van de Commissie Verplichte Vaccinatie Kinderopvang en zit in het bestuur van de Vereniging voor gezondheidsrecht.  

Voorbeeld van relevante publicatie

Toebes BCA, Human Rights and Public Health: Towards a Balanced Relationship, The International Journal of Human Rights, 19(4), 2015.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2448860

Contactgegevens

https://www.rug.nl/staff/b.c.a.toebes/

https://www.rug.nl/rechten/onderzoek/expertisecentra/ghlg/?lang=en

B.c.a.toebes@rug.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels