Carsten de Dreu

Hoogleraar Sociale Psychologie

Hoogleraar
Universiteit Leiden
Sociale Wetenschappen
Psychologie

Economische gevolgen
Consumentengedrag

Expertise

  • samenwerken
  • pro-sociaal
  • eigenbelang
  • normen
  • conflicten

Expert Statement

Samenwerking, pro-sociaal gedrag, normen, conflicten, besluitvorming, innovatie 

Voorbeeld van relevante publicatie

Gross, J & De Dreu, C.K.W. (2019). Individual solutions to shared problems create a modern tragedy of the commons. Science Advances, 5, eaau7296

Contactgegevens

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/carsten-de-dreu#tab-1

c.k.w.de.dreu@fsw.leidenuniv.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels