Cécile Boot

Organisatie en kwaliteit van werk in de ouderenzorg

Hoogleraar
Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit Sociale Wetenschappen
BSI Behavioural Science Institute

Werk
Ongelijkheid, flexibele en onzekere dienstverbanden

Expertise

  • gezondheid
  • werkomstandigheden
  • mantelzorg
  • duurzame inzetbaarheid

Expert Statement

Hoe organiseer je gezond werk, zodat iedereen gezond de pensioenleeftijd kan behalen. Sociale steun en het hebben van regelmogelijkheden in werk zijn belangrijke helpende factoren. Mensen die lager zijn opgeleid hebben vaak zwaarder werk en een slechtere gezondheid. Dat is een dubbel risico op uitval van werk, wat vervolgens ook weer tot een slechtere gezondheid leidt. Oudere werknemers en degenen die in de zorg werken hebben relatief vaak mantelzorgtaken die extra belastend zijn voor de gezondheid. 

Voorbeeld van relevante publicatie

– Boot CRL, Scharn M, van der Beek AJ, Andersen LL, Elbers CTM, Lindeboom M. Effects of Early Retirement Policy Changes on Working until Retirement: Natural Experiment. Int J Environ Res Public Health 16(20), 2019.
– Bosma AR, Boot CRL, De Maaker M, Boeije HR, Schoonmade LJ, Anema JR, Schaafsma FG. Exploring self-control of workers with a chronic condition: a qualitative synthesis. Eur J Work Organizat Psychol 28(5):653-668, 2019.
– Scharn M, Oude Hengel K, Boot CRL, Burdorf A, Schuring M, van der Beek AJ, Robroek SJW. Influence of chronic diseases on societal participation in paid work, volunteering and informal caregiving in Europe: a 12-year follow-up study. J Epidemiol Community Health. 2019 Feb;73(2):136-141. doi: 10.1136/jech-2018-211107.
– de Wind A, van der Noordt M, Deeg DJH, Boot CRL. Working life expectancy in good and poor self-perceived health among Dutch workers aged 55-65 years with a chronic disease over the period 1992-2016. Occup Environ Med. 2018 Nov;75(11):792-797. doi: 10.1136/oemed-2018-105243.
– Scharn M, van der Beek AJ, Suanet B, Huisman M, Boot CRL. Societal participation of individuals aged 55-64 years with and without chronic disease. Eur J Public Health. 2019 Feb 1;29(1):93-98. doi: 10.1093/eurpub/cky122.
– Havermans BM, Boot CR, Brouwers EP, Houtman IL, Heerkens YF, Zijlstra-Vlasveld MC, Twisk JW, Anema JR, van der Beek AJ. Effectiveness of a digital platform-based implementation strategy to prevent work stress in a healthcare organization: a 12-month follow-up controlled trial. Scand J Work Environ Health. 2018 Nov 1;44(6):613-621. doi: 10.5271/sjweh.3758. Epub 2018 Jul 23.
– Boot CRL, De Kruif AJTh, Shaw WS, Van der Beek AJ, Deeg DJ, Abma T. Factors important for work participation among older workers with depression, cardiovascular disease, and osteoarthritis: a mixed method study. J Occup Rehabil 26(2):160-172, 2016.

Contactgegevens

https://www.ru.nl/english/people/boot-c/

https://www.linkedin.com/in/crlboot

c.boot@psych.ru.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels