Charissa Freese

Senior Onderzoeker Inclusief Human Resource Management

Senior Onderzoeker
Tilburg University
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Human Resource Studies

Werk
Ongelijkheid, flexibele en onzekere dienstverbanden

Expertise

  • Human Resource Management
  • Flexibilisering
  • Inclusie
  • Arbeidsparticipatie
  • Arbeidsbeperking

Expert Statement

Charissa Freese onderzoekt hoe Human Resource Management kan bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Haar onderzoek gaat over hoe werkgevers, werkenden en sociaal beleid bij kunnen dragen aan arbeidsmarktparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals flexibele arbeidskrachten, zzp’ers, mensen met een arbeidsbeperking en mensen die hun baan verliezen. Daarnaast onderzoekt zij hoe werkgevers hun workforce kunnen voorbereiden op de uitdaging ten aanzien van robotisering en digitalisering om toenemende ongelijkheid op de arbeidsmarkt te voorkomen. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Freese, C. & Van den Groenendaal (2020). Hoe bereiden beroepsopgeleide zzp’ers zich voor om de onzekerheden van het zzp-schap te reduceren? In S. Verbiest, W. Smits, J. Van Ganebeek & K. Chkalova, Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2020. Den Haag: CBS/TNO.

Van Rossum, A., Freese, C. & Borghouts, I. (2018). Duurzame arbeidsinzet van mensen met een arbeidsbeperking. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 34 (1), 34-48.

Freese, C., Dorenbosch, L. & Schalk, R. (2017). Flexibele arbeidsrelaties; de gevolgen voor organisaties en werkenden. Themanummer Flexibele arbeidsrelaties, Gedrag en Organisatie.

Borghouts, I. & Freese, C. (2017). Inclusive HRM and employment security for disabled people: an interdisciplinary approach. E-Journal of international and comparative labour studies, 6 (1), 9-33.

Van Rossum, A. & Freese, C. (2017). Werkgevers en de Participatiewet in tijden van Reorganisatie, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33, 6-23.

Freese, C. (2017). Arbeidsmarkt kan inclusiever worden. Sociale Vraagstukken, 1 februari 2017.

Borghouts, I. & Freese, C. (2016). Inclusief HRM: (hoe) past de Participatiewet in de organisatie- en HR-strategie? Tijdschrift voor HRM, 7, 1-20.
http://www.socialevraagstukken.nl/arbeidsmarkt-kan-inclusiever-worden/

Contactgegevens

https://www.tilburguniversity.edu/nl/medewerkers/c-freese

c.freese@tilburguniversity.edu

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels