Chris Jansen

Hoogleraar Privaatrecht

Hoogleraar
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Centre for Public Contract Law & Governance

Juridische gevolgen
Contractenrecht in tijden van crisis

Expertise

  • Privaatrecht
  • Contractenrecht
  • Bouwcontractenrecht
  • Aanbestedingsrecht
  • Alternatieve vormen van geschilbeslechting

Expert Statement

Chris Jansen is expert op het gebied van het bouw- en aanbestedingsrecht. Een in ons land veel gebruikt standaard bouwcontract (de UAV-GC) is mede door hem ontwikkeld. Hij heeft als adviseur geschillen beslecht op diverse grote infrastructurele overheidsprojecten. Ook is hij voorzitter van de door de Minister van EZK op basis van de Aanbestedingswet ingestelde Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze oordeelt over klachten van ondernemers over mogelijk onrechtmatige aanbestedingen van de overheid. Chris Jansen is tevens raadsheer-plaatsvervanger in de gerechtshoven van Den Bosch en Den Haag. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Jansen, C. E. C. (2018). Juridisering van overheidsinkoop is een schijnprobleem. Deal, 2018 (December), 36-38. https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/73299662/C.E.C._Jansen_Juridisering_van_overheidsinkoop_is_een_schijnprobleem_Deal_december_2018_p._36_38.pdf

Contactgegevens

https://research.vu.nl/en/persons/chris-jansen

c.e.c.jansen@vu.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels