Danielle Timmermans

Hoogleraar Risicocommunicatie en Volksgezondheid

Hoogleraar
Vrije Universiteit Amsterdam
Medische Faculteit
Amsterdam Public Health research institute

Gezondheidsgedrag
Gezondheidscommunicatie

Expertise

  • risicocommunicatie
  • risicoperceptie
  • gezondheid
  • veiligheid
  • geinformeerde beslissingen

Expert Statement

Mijn expertise betreft onderzoek naar risicoperceptie, risicocommunicatie en besluitvorming rondom gezondheid. Hoe gaan burgers, professionals en beleidsmakers om met risico’s voor gezondheid en veiligheid? Wat is er nodig voor goede risicocommunicatie en om weloverwogen keuzes te maken? Dit betreft keuzen voor vaccinatie, prenatale screening, kankerscreening en andere preventieve interventies. Het gaat om perceptie van omgevingsrisico’s zoals infectieziekten, elektromagnetische velden en intensieve veehouderij. Het onderzoek wordt veelal gedaan in samenwerking met RIVM of GGD. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Daniëlle Timmermans. Over risico´s en risicocommunicatie. Gasthoofdredacteur van het themanummer zomer 2018 van het populair wetenschappelijk tijdschrift Skepter. https://skepsis.nl/skepter-covers/skepter-31-2-2018/

Contactgegevens

http:// https://research.vumc.nl/en/persons/danielle-timmermans

http://www.riscamsterdam.com

drm.timmermans@amsterdamumc.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels