Dirk-Martin Grube

Ethics

Hoogleraar
Vrije Universiteit Amsterdam
Religie & Theologie
Interreligious Studies

Fundamentele waarden in tijden van een pandemie
Ethische en normatieve gevolgen

Expertise

  • Filosofische ethiek
  • (Inter)religieuze ethiek
  • Christelijke ethiek
  • Wetenschapsleer
  • Ken/argumentatietheorie

Expert Statement

Als wetenschapstheoreticus/ethicus kijk ik naar hoe het concept ‘wetenschap’ wordt toegepast in crisistijd. Als buitenlander (ik ben Duitser) vergelijk ik de toepassing in Nederland met die elders. Wetenschappelijkheid wordt in Nederland bijzonder benadrukt. Maar aangezien de grote onzekerheden rondom Corona rijst de vraag of deze nadruk niet tot schijnzekerheden leidt. Het is daarom de vraag of naast wetenschappelijke ook principes een rol zouden moeten spelen die bij het nemen van beslissingen onder onzekerheid gebruikt worden, b.v. zo voorzichtig als mogelijk te zijn in geval van twijfel. 

Contactgegevens

https://research.vu.nl/en/persons/dmkh-grube

d.m.k.h.grube@vu.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels