Erik Bähre

Universitair Hoofddocent Economische Antropologie

Universitair Hoofddocent
Universiteit Leiden
Faculteit Sociale Wetenschappen
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Fundamentele waarden in tijden van een pandemie
Ontwikkeling van normen en waarden

Expertise

  • Economische antropologie
  • Verzekeringen
  • Risico’s
  • Moraliteit
  • Conflict

Expert Statement

Onderzoek naar hoe economie een cultureel proces is en hoe in tijden van crisis nieuwe waarden en normen kunnen ontstaan die de economie weer anders vorm kunnen geven. Principal Investigator van een ERC onderzoeksprogramma naar de moraliteit van verzekeringen. Het onderzoek biedt inzicht in tot op welke hoogte mensen risico’s met elkaar willen delen; hoe mensen solidariteit organiseren via de staat, markt en familie verbanden; en wanneer en hoe de grenzen van solidariteit bereikt zijn. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Bähre E. (2020), Ironies of Solidarity: Insurance and Financialization of Kinship in South Africa. London: Zed Books. http://Is nog niet beschikbaar

Contactgegevens

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/erik-bahre

ebaehre@fsw.leidenuniv.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels