Erik Lutjens

Hoogleraar Pensioenrecht

Hoogleraar
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Expertisecentrum Pensioenrecht

Juridische gevolgen
Privaatrechtelijke consequenties (bijv. huurrecht)

Expertise

  • Pensioen
  • Pensioenfonds
  • Pensioenpremie
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Toezicht

Expert Statement

Pensioenrecht: rechten en verplichtten tussen werkgevers en werknemers en van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars jegens werkgevers en werknemers. Daarbij voor nu met name van belang: premiebetalingsplicht, rechtsgevolgen van en mogelijkheden tot opschorten premiebetaling, gevolgen voor pensioenaanspraken, de pensioenpremiesubsidie in de Tijdelijke Noodmaatregel behoud Werkgelegenheid (NOW) en de mogelijkheden tot aanpassing pensioenpremie en pensioencontracten. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Lutjens, E, Asser/Lutjens, 7-XI (2019), Bijzondere overeenkomsten – Pensioen

Contactgegevens

https://research.vu.nl/en/persons/erik-lutjens

e.lutjens@vu.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels