Frank Kupper

Universitair docent Science communication & public engagement

Universitair Docent
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Bètawetenschappen
Athena Instituut

Digitale samenleving en communicatie
Informatiestromen, misinformatie en geruchten

Expertise

  • Sensemaking en framing wetenschap en technologie in maatschappelijk debat
  • Reflectie en dialoog tussen wetenschap en maatschappij
  • Communiceren over onzekere, ambigue kennis
  • Borging van publieke waarden in digitale technologie ontwikkeling

Expert Statement

Frank Kupper werkt aan creatieve democratie als een manier om met de complexe maatschappelijke kwesties rondom wetenschap en technologie om te gaan. Hij richt zich met name op de ontwikkeling van creatieve methoden en technieken voor reflectie en dialoog om het gesprek over wetenschap in de samenleving vorm te geven.  

Voorbeeld van relevante publicatie

Betten, A. W., Broerse, J. E., & Kupper, F. (2018). Dynamics of problem setting and framing in citizen discussions on synthetic biology. Public Understanding of Science, 27(3), 294-309.

Contactgegevens

https://research.vu.nl/en/persons/jfh-kupper

f.kupper@vu.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels