Gert Jan Hofstede

Professor of Artificial Sociality

Hoogleraar
Wageningen Universiteit
Social Sciences
Information Technology

Fundamentele waarden in tijden van een pandemie
Ontwikkeling van normen en waarden

Expertise

  • sociality
  • computational modelling
  • culture
  • status

Expert Statement

Sociale drijfveren van mensen. Zowel de universele kanten, als de verschillen tussen culturen. Universeel: wij zijn groepswezens die elkaar status geven, maar ook macht kunnen gebruiken. Cultuurverschillen leiden tot verschillen in (veelal onbewuste, maar door instituties versterkte) zelforganisatie van samenlevingen. In Nederland hebben we een dorpsmarkt als structuur, elders vinden we bv piramide, machine of familie. Ik maak ‘agent-based models’ van deze zaken, waarbij ‘artificieel sociale’ virtuele mensen de gemodelleerde wereld bevolken.  

Voorbeeld van relevante publicatie

Hofstede, G. (2015), “Culture’s causes: the next challenge”, Cross Cultural Management: An International Journal, Vol. 22 No. 4, pp. 545-569.
https://doi.org/10.1108/CCM-03-2015-0040 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CCM-03-2015-0040/full/html

Contactgegevens

http://www.wur.nl/inf/

http://www.gertjanhofstede.com

gertjan.hofstede@wur.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels