Hanneke Schaap-Jonker

klinische godsdienstpsychologie

Hoogleraar
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit Religie en Theologie
Beliefs & Practices

Mentale gezondheid
Zingeving

Expertise

  • psychopathologie
  • religie
  • zingeving
  • existentiële angst
  • suïcidaliteit

Expert Statement

Mijn expertise is de interactie tussen religie/ zingeving en mentale gezondheid dan wel psychische klachten. Existentiële thema’s als angst en zinloosheid, wanhoop en (zelf)compassie staan centraal, en de manier waarop religie en zingeving een rol kunnen spelen in tijden van crisis.  

Voorbeeld van relevante publicatie

Schaap-Jonker, J. (2019). Herstel, hoop en compassie: Contouren van een hedendaagse klinische godsdienstpsychologie. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam. https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/80947970/Oratie_Schaap_Jonker_J._Hanneke_.pdf

Contactgegevens

https://research.vu.nl/en/persons/hanneke-schaap-jonker

http://www.hannekeschaap.nl

h.schaap@vu.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels