Harriet Vermeer

Universitair Hoofddocent Opvoeding en Ontwikkeling

Universitair Hoofddocent
Universiteit Leiden
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Pedagogische Wetenschappen

Gezin en familie
Kinderopvang

Expertise

  • kinderopvang
  • babyopvang
  • welbevinden en stress
  • gehechtheid
  • interventiestudies

Expert Statement

Mijn onderzoek richt zich op kinderopvang in de voorschoolse periode. Hoe voelen en ontwikkelen kinderen zich die naar de kinderopvang gaan? Hoe ervaren baby’s en hun ouders de stap naar kinderopvang? Hoe kunnen we de kwaliteit van kinderopvang in kaart brengen en verbeteren?  

Voorbeeld van relevante publicatie

Vermeer, H. J., & Groeneveld, M. G. (2017). Children’s physiological responses to childcare. Current Opinion in Psychology, 15, 201-206. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.006

Contactgegevens

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/harriet-vermeer#tab-1

vermeer@fsw.leidenuniv.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels