Helleke van den Braber

Hoogleraar Mecenaatstudies (Universiteit Utrecht) en universitair docent Cultuurwetenschappen (Radboud Universiteit)

Hoogleraar
Zowel aan de Universiteit Utrecht als aan Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht en Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit
RICH – Research Institute for Culture & History (Radboud Universiteit) en ICON (Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek), Universiteit Utrecht

Culturele en creatieve sector
Aanpassen in tijden van crisis

Expertise

  • mecenaat
  • cultuurfinanciering
  • theorie en praktijk van het geven
  • relatie tussen kunst en samenleving
  • relatie tussen kunst en geld

Expert Statement

Ik ben specialist op het gebied van cultuurfinanciering en mecenaat, en onderzoek nieuwe manieren waarop en nieuwe voorwaarden waaronder kunstenaars en culturele instellingen steun kunnen zoeken bij gevers van allerlei soort (weldoeners, donateurs, crowdfunders en bedrijven). Meer inzicht in de voetangels en klemmen van het mecenaat, en in het heikele spel van geven en nemen dat met het mecenaat samenhangt, kan de culturele sector in deze coronatijden houvast bieden en vooruit helpen. Mijn expertise richt zich niet alleen op de gevestigde kunsten, maar ook op mecenaat in de popmuziek. 

Voorbeeld van relevante publicatie

van den Braber, H.M., Geerdink, N., Ham, L.J., Oosterman, Johan & Bax, Sander (01-04-2020). Echte schrijvers zijn niet te koop. Praktijk en beeldvorming van het economisch profijt van de literaire auteur door de eeuwen heen. Nederlandse Letterkunde, 25 (1), (pp. 27-61) (34 p.).

en

Braber, H.M. van den (2018). Les avantages de la vantardise. Les rapports ambigus du Wu-Tang Clan avec le mécénat privé. Proteus. Cahiers des Théories de L’Art, 13, 45-55.

https://www.ingentaconnect.com/content/aup/nl/2020/00000025/00000001/art00003;jsessionid=m6uh3so6gtxe.x-ic-live-03 en http://www.revue-proteus.com/articles/Proteus13-4.pdf

Contactgegevens

https://www.uu.nl/medewerkers/HMBraber en https://www.ru.nl/personen/braber-h-van-den/

h.m.vandenbraber@uu.nl en h.v.d.braber@let.ru.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels