Hylke Dijkstra

International Relations

Universitair Hoofddocent
Universiteit Maastricht
Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
Capaciteitsgroep Politieke Wetenschappen

Democratische instellingen en processen
Internationale samenwerkingen (bijv. EU, WHO, UN)

Expertise

  • Europese Unie
  • internationale organisaties
  • internationale veiligheid

Expert Statement

Mijn onderzoek gaat over hoe de landen al dan niet samenwerken op het gebied van COVID19 binnen de Europese Unie en internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarnaast denk ik na over de rol van de EU in de wereld betreffende internationale veiligheid, steun voor nabuurstaten en andere internationale organisaties. Ook onderzoek ik waarom internationale organisaties soms falen en worden opgeheven. Ik ben de hoofdredacteur van een internationaal tijdschrift over veiligheidsbeleid. 

Voorbeeld van relevante publicatie

– Rittberger, V., Zangl, B., Kruck, A., & Dijkstra, H. (2019). International Organization. (3rd ed.). Red Globe Press.

– Dijkstra, H. (2019). Supporting global governance: A rules-based approach for a post-liberal order? Rome: Istituto Affari Internazionali.

– Dijkstra, H., Petrov, P. & Versluis, E. (Eds.) (2018). Governing risks in international security. Contemporary Security Policy, 39(4), 537-543.

– Dijkstra, H. & De Ruijter, A. (Eds.) (2017). The Health-Security Nexus and the European Union: Toward a Research Agenda. European Journal of Risk Regulation, 8(4), 613-625.

– Dijkstra, H. (Ed.) (2016). Introduction: One-and-a-half cheers for the EU Global Strategy. Contemporary Security Policy, 37(3), 369-373.

Contactgegevens

https://www.maastrichtuniversity.nl/h.dijkstra

h.dijkstra@maastrichtuniversity.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels