Ibo van de Poel

Hoogleraar Ethiek en Techniek

Hoogleraar
Technische Universiteit Delft
Technike, Bestuur en Management
Afdeling Values, Technology & Innovation

Fundamentele waarden in tijden van een pandemie
Ontwikkeling van normen en waarden

Expertise

  • Waarden
  • Ethiek
  • Technologie
  • Experimenteren
  • Onzekerheid

Expert Statement

Ik ben geïnteresseerd in vragen als: Hoe moeten we in tijden van corona omgaan met fundamentele maatschappelijke waarden? Veranderen die van inhoud en prioriteit of niet? Wat betekent dit voor het ontwikkelen van (mogelijk) technische oplossingen, zoals een Corona app? Ik denk het daarbij zinvol is om de omgang met het coronavirus te zien als een vorm van maatschappelijk experimenteren onder grote onzekerheid. Hoe kunnen we dergelijk experimenten zo vorm geven dat we er van leren en tegelijkertijd belangrijke waarden blijven respecteren? 

Contactgegevens

https://www.tudelft.nl/tbm/over-de-faculteit/afdelingen/values-technology-and-innovation/people/full-professors/profdrir-ir-ibo-van-de-poel/

i.r.vandepoel@tudelft.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels