Inge Bleijenbergh

Research Methods

Universitair Hoofddocent
Radboud Universiteit Nijmegen
Radboud University
Institute for Management Research

Werk
Organisatiedynamiek

Expertise

  • Arbeidsorganisatie
  • work life balance
  • organisatieverandering
  • gender
  • diversiteit

Expert Statement

Als actieonderzoeker streef ik ernaar veranderingsprocessen in arbeidsorganisaties van binnenuit te begrijpen. Samen met mensen in organisaties analyseer ik complexe processen die invloed hebben op de diversiteit van organisaties en op de balans tussen work en privéleven. Mijn onderzoek laat zien dat mensen in staat zijn processen in organisaties te veranderen wanneer ze begrijpen hoe deze op elkaar inwerken. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Bleijenbergh, I.L. (2018). Transformational change towards gender equality: An autobiographical reflection on resistance during participatory action research. Organization, 25 (1), 131-138. doi: 10.1177/1350508417726547 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1350508417726547

Contactgegevens

https://www.ru.nl/english/people/bleijenbergh-i/

i.bleijenbergh@fm.ru.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels