J. Groeneweg

Veiligheid in de zorg

Hoogleraar
Technische Universiteit Delft
TBM
TU Delft / Universiteit Leiden / TNO

Crisiscommunicatie- en management
Crisismanagement- en beheersing

Expertise

  • Learning
  • Management
  • Organisatie
  • Communicatie
  • Teamwerk

Expert Statement

Ik heb ruim 35 jaar ervaring met helpen van organisaties om de veiligheid te verhogen, inclusief het zo effectief mogelijk omgaan met een crisis. Naast onderzoek in die richting, draag ik naast op universiteiten deze kennis ook uit op o.a. het IFV waar ik als kerndocent een module verzorg over de organisatorische aspecten van crisisbeheersing. In mij huidige onderzoek combineer ik de kennis van de TU Delft en de Universiteit leiden om met name teams beter te laten functioneren zodat een crisis effectiever bestreden kan worden. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Groeneweg, J., & ter Mors, E. (2016). The influence of communicating on safety measures on risk-taking behavior. Proceedings of the SPE International Conference and Exhibition on Health, Safety, Security, Environment and Social Responsibility in Stavanger, Norway, Ref. SPE 129255, Society of Petroleum Engineers, London.

Groeneweg, J., Ter Mors, E., Van Leeuwen, E. and Komen, S. (2018). The long and winding road to a Just Culture. Paper 190594-MS. Proceedings of the SPE International Conference and Exhibition on Health, Safety, Security, Environment, and Social Responsibility, Abu Dhabi, UAE, 16-18 April 2018

Drupsteen, L., Groeneweg J, & Zwetsloot, G. I. J. M. (2013). Critical steps in learning from incidents: Using learning potential in the process from reporting an incident to accident prevention. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 19(1):63–77.

Burggraaf, J., Groeneweg, J., Sillem, S., and van Gelder, P. (2019) How cognitive biases influence the data verification of safety indicators: a case study in rail, Safety, Volume 5, Issue 4.

Wagenaar, W. A., & Groeneweg, J. (1987). Accidents at sea: Multiple causes and impossible consequences. International Journal of Man-Machine Studies, 27, 587–598.


https://www.researchgate.net/publication/313462882_The_Influence_of_Communicating_on_Safety_Measures_on_Risk-Taking_Behavior

Contactgegevens

https://www.tudelft.nl/tbm/over-de-faculteit/afdelingen/values-technology-and-innovation/people/full-professors/prof-dr-j-jop-groeneweg/

J.groeneweg-1@tudelft.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels