Jan Crijns

Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht

Hoogleraar
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Strafrecht & Criminologie

Juridische gevolgen
De gevolgen voor criminaliteit

Expertise

  • Straf(proces)recht
  • Opsporing
  • Vervolging
  • Buitengerechtelijke afdoening
  • Bewijs

Expert Statement

Jan Crijns richt zich in zijn onderzoek in het bijzonder op thema’s op het terrein van het strafprocesrecht. Hierbij legt hij de nadruk op de fasen van opsporing en vervolging. Zo heeft hij onder meer veel expertise op het gebied van opsporingsbevoegdheden en vormen van buitengerechtelijke afdoening (bijv. transacties en strafbeschikkingen). Voorts verkent hij in dit verband de grenzen met de handhaving langs de weg van het bestuursrecht. Tot slot houdt hij zich in het kader van onderwijs en onderzoek geregeld bezig met vraagstukken van waarheidsvinding en bewijs. 

Contactgegevens

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/jan-crijns#tab-1

J.H.Crijns@law.leidenuniv.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels