Jan Van Tartwijk

Onderwijswetenschappen

Hoogleraar
Universiteit Utrecht
Faculteit Sociale Wetenschappen
Afdeling Educatie

Onderwijs
Toegang en ongelijkheid in het onderwijs

Expertise

  • Leraren
  • Expertiseontwikkeling
  • Ordeproblemen
  • Onderwijskansen
  • Assessment

Expert Statement

In mijn onderzoek richt ik me onder meer op verschillen in onderwijskansen tussen leerlingen, communicatieprocessen tussen leraar en leerlingen in de klas, de ontwikkeling van expertise van leraren, en op leren en beoordelen van studenten in leraren- en geneeskundeopleidingen. Ik ben directeur van de universitaire lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht en voorzitter van het landelijke verband van universitaire lerarenopleidingen. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Van Tartwijk, J., Van Dijk, E., Kluijtmans, M., & Van der Schaaf, M. (2020). Hoe leraren hun expertise ontwikkelen. In M. Snoek, I. Pauw, & J. Van Tartwijk (Eds.), Leraar: een professie met perspectief. Deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld (Vol. 1, pp. 83-92). Meppel: Ten Brink Uitgevers. https://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl/wp-content/uploads/2020/01/H1.7-Hoe-leraren-hun-expertise-ontwikkelen.pdf

Contactgegevens

https://www.uu.nl/medewerkers/jvantartwijk

j.vantartwijk@uu.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels