Jan-Willem Romeijn

Wetenschapsfilosofie

Hoogleraar
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit Wijsbegeerte
Theoretische Filosofie

Fundamentele waarden in tijden van een pandemie
Ontwikkeling van normen en waarden

Expertise

  • wetenschap en beleid
  • interpretatie van statistiek
  • rationeel beslissen
  • evidence-based policy
  • sociale deliberatie

Expert Statement

Als wetenschapsfilosoof ben ik geïnteresseerd in de interactie tussen wetenschap en beleid, en ontwikkel ik normen voor “evidence-based policy”. Mijn expertise betreft de aansluiting tussen enerzijds onzekerheid en statistiek, en anderzijds de motivering en legitimering van beslissingen en maatregelen. Het gaat dan dus om kentheoretische en besliskundige normen: wanneer worden de statistische modellen adequaat toegepast, en wanneer zijn beleidsbeslissingen rationeel? In die overwegingen komt ook het feit dat beslissingen doorgaans in een sociale context worden genomen, aan de orde. 

Contactgegevens

https://www.rug.nl/staff/j.w.romeijn/

http://www.philos.rug.nl/~romeyn/index.html

j.w.romeijn@rug.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels