Jana Knot-Dickscheit

Universitair Hoofddocent Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Universitair Hoofddocent
Rijksuniversiteit Groningen
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten

Gezin en familie
Opvoeding – ouderschap

Expertise

  • multiprobleemgezinnen
  • opvoeding
  • kind
  • psychiatrie
  • interventies

Expert Statement

Ik ben gespecialiseerd in onderzoek naar gezinsgerichte interventies en naar de kwaliteit van zorg voor jeugd en gezin met meervoudige en complexe problemen, ook multiprobleemgezinnen (MPG) genoemd. In deze gezinnen is sprake van een opeenstapeling van problemen, zoals opvoedingsproblemen, armoede, gedragsproblemen bij kinderen, chronische problemen bij ouders (bijv. psychiatrische problemen). Vanuit de RUG ben ik tevens gedetacheerd bij GGZ-instelling Molendrift en werkzaam als GZ-psycholoog en verantwoordelijk voor verbinding onderzoek en praktijk. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Knot-Dickscheit, J. & Knorth, E.J. (2019) (Red.). Gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Theorie en Praktijk. Lemniscaat: Rotterdam.

Contactgegevens

https://www.rug.nl/staff/j.knot-dickscheit/

Contactvoorkeur

Nederlands