Janneke Gerards

Fundamentele rechten

Hoogleraar
Universiteit Utrecht
Rechten
Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging

Juridische gevolgen
Privacy en grondrecht

Expertise

  • Grondrechten
  • EVRM
  • Non-discriminatie
  • Vrijheidsrechten
  • Privacy

Expert Statement

Ik bestudeer de effecten van maatregelen en beleid op grondrechten als privacy, non-discriminatie, bewegingsvrijheid, vrijheid van meningsuiting etc., in het bijzonder in het licht van de Nederlandse Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het EU Handvest voor de Grondrechten.  

Voorbeeld van relevante publicatie

J.H. Gerards, General Principles of the European Convention on Human Rights (Cambridge, Cambridge University Press, 2020) https://g.co/kgs/HPGshf

Contactgegevens

http://www.uu.nl/medewerkers/jhgerards (Nederlandstalig) www.uu.nl/staff/jhgerards (Engelstalig)

j.h.gerards@uu.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels