Jasperina Brouwer

Behoud van verpleegkundigen

Universitair Docent
Rijksuniversiteit Groningen
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Gezondheidsgedrag
Zorgkwaliteit

Expertise

  • sociale netwerken
  • beïnvloedingsprocessen
  • gezondheidszorg
  • werkbeleving
  • werkstressoren in de zorg

Expert Statement

Mijn expertise relateert aan mijn VENI-project naar het behoud van verpleegkundigen voor de zorg. De vraag is wat maakt dat verpleegkundigen in de zorg blijven of vertrekken? De coronacrisis roept een nieuwe vraag op: wat maakt dat verpleegkundigen vrijwillig terugkeren ten tijde van deze coronacrisis? Vanuit een sociaal netwerk perspectief wordt de rol van sociale steun onderzocht in het omgaan met werkervaringen en gerelateerd aan werkbetrokkenheid(affectief, normatief). Met een smartphone app worden sociale netwerken en werkervaringen gemeten en gecombineerd met interviews.  

Voorbeeld van relevante publicatie

Hoeve, ten, Y.*, Brouwer, J.*, & Kunnen, S. (2019). Turnover prevention: The direct and indirect association between organizational job stressors, negative emotions and professional commitment in novice nurses.
Journal of Advanced Nursing, 2019. https://doi.org/10.1111/jan.14281 (*shared first authorship).

Längler, M.*, Brouwer, J.*, & Grüber, H. (2019). Data collection for mixed-method approaches in social network analysis. In D. E. Fröhlich, M. Rehm, and B. Rientjes (Eds.), Mixed-methods social network analysis: Theories and methodologies in learning and education. London: Routledge
*shared first authorship.

Brouwer, J., Jansen, E.P. W. A., Flache, A, & Hofman, W. H. A. (2018). Longitudinal peer network data in higher education. In J. Huisman & M. Tight (Eds.), Theory and Method in Higher Education Research (Vol. 4) (pp. 145-162). Bingley: Emerald Publishing Limited. ISBN 978-1-78769-278-7/ doi: 10.1108/S2056-375220180000004010

Ten Hoeve, Y., Brouwer, J., Roodbol, P. F., & Kunnen, S. (2018). The importance of contextual, relational and cognitive factors for novice nurses’ emotional state and affective commitment to the profession. A multilevel study. Journal of Advanced Nursing, 74(9), 2082-2093. doi: 10.1111/jan.13709

Ten Hoeve, Y., Kunnen, S., Brouwer, J., Roodbol, P. (2018). The voice of nurses: novice nurses’ first experiences in a clinical setting. Journal of Clinical Nursing, 27(7-8), 1612-1626. doi: 10.1111/jocn.14307
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.14281

Contactgegevens

https://www.rug.nl/staff/jasperina.brouwer/research

jasperina.brouwer@rug.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels