Jochem Tolsma

Sociale Ongelijkheid

Universitair Hoofddocent
Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit Sociale Wetenschappen
Sociologie

Democratische instellingen en processen
Dynamiek van publieke opinie

Expertise

  • scheidslijnen
  • ongelijkheid
  • cohesie

Expert Statement

In mijn onderzoek richt ik mij op het verklaren van sociale scheidslijnen binnen de maatschappij. Sociale scheidslijnen treden op als groepen in de samenleving duidelijk andere meningen en levenskansen hebben en bovendien weinig contact met elkaar hebben. Hierbij focus ik op scheidslijnen tussen etnische groepen en opleidingsgroepen. Scheidslijnen kunnen ontstaan binnen woonbuurten, scholen en vriendschapsnetwerken.  

Voorbeeld van relevante publicatie

De Lange, M., Tolsma, J & Wolbers, M. (Eds.). (2015). Opleiding als sociale scheidslijn. Een nieuw perspectief op een oude kloof. Apeldoorn: Garant Uitgevers nv.

Contactgegevens

https://www.ru.nl/english/people/tolsma-j/

j.tolsma@ru.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels