Jolien Mouw

Universitair Docent Docentprofessionalisering Interactief Leren en Leertechnologieën

Universitair Docent
Rijksuniversiteit Groningen
Gedrags- & Maatschappijwetenschappen
Onderwijskunde, Leren & Instructie

Digitale samenleving en communicatie
Digitalisering van het onderwijs

Expertise

  • Primair & hoger onderwijs
  • Ontwikkeling van het jonge kind
  • Onderwijsinnovatie & leertechnologieën
  • Digitale geletterdheid
  • Docentprofessionalisering

Expert Statement

Mijn expertise is doelgerichte onderwijsinnovatie en het ontwerpen van interactieve leeromgevingen waarbij (digitale) onderwijstechnologieën bewust worden ingezet om sociaal-emotionele en cognitieve leerprocessen te faciliteren. Daarbij heb ik niet alleen aandacht voor theoretische leerprincipes, maar juist ook voor de vertaalslag naar de praktijk en professionaliseringsbehoeftes van docenten in primair en hoger onderwijs. Daarnaast richt ik me op digitale vaardigheden (digitale geletterdheid) van leerlingen en docenten, de ontwikkeling van het jonge kind (kleuters) en samenwerkend leren.  

Contactgegevens

https://www.rug.nl/staff/j.m.mouw/

j.m.mouw@rug.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels