Joop Schippers

Arbeidseconomie

Hoogleraar
Universiteit Utrecht
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Departement Economie

Werk
Ongelijkheid, flexibele en onzekere dienstverbanden

Expertise

  • vergrijzing
  • flexibilisering
  • leven lang leren en ontwikkelen
  • combinatie arbeid en zorg
  • arbeidsmarktbeleid

Expert Statement

De toekomst van werk en verschillen daarin naar leeftijd en gender, gerelateerd aan menselijk kapitaal, een leven lang leren en ontwikkelen, en flexibel werk (inclusief zzp’ers), met bijzondere aandacht voor de rol van de overheid en sociale partners en door hen overeengekomen regelingen en afspraken en voor langetermijn processen als ontgroening en vergrijzing, de toenemende combinatie van arbeid en zorg, en de opmars van ict en kunstmatige intelligentie/robotisering. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Schippers, J. (2019). Jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen, NSvP-NIAS-Whitepaper, Arnhem: NSvP, ISBN 978 90 824202 3 4
https://issuu.com/nsvp_innovatief_in_werk/docs/joopschippers_whitepaper_nsvp2019_lr

Contactgegevens

https://www.uu.nl/medewerkers/JJSchippers

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels