Jorrit Rijpma

Jean Monnet Professor

Universitair Hoofddocent
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Europa Instituut

Juridische gevolgen
Juridische grondslagen van noodmaatregelen (staats- en bestuursrecht)

Expertise

  • Europees recht
  • Vreemdelingenrecht
  • Schengen

Expert Statement

Europees en asiel- en migratierecht, grensbeheer, Europese samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken 

Voorbeeld van relevante publicatie

Rijpma J.J. (2019), A rose by any other name: het Hof van Justitie stelt grenzen aan controles binnen het Schengengebied, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2019(5-6): 129-136.

Rijpma J.J. (2018), European Migration and Asylum Law. In: Kuijper P.J., Amtenbrink F., Curtin D., De Witte B., McDonnell A., Van den Bogaert S. (Eds.) The Law of the European Union. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. 639-672.

Rijpma J.J., Spijkerboer, T.A. & Heijer M. den (2016), Coercion, prohibition and great expectations: The continuing failure of the Common European Asylum System, Common Market Law Review 53(3): 607-642.

Contactgegevens

http://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/jorrit-rijpma

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels