Jos Hornikx

Internationale Bedrijfscommunicatie

Hoogleraar
Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Letteren
Centre for Language Studies

Digitale samenleving en communicatie
Informatiestromen, misinformatie en geruchten

Expertise

  • argumenteren
  • redeneren
  • overtuigen

Expert Statement

Jos Hornikx doet onderzoek naar argumentatie en het overtuigingsproces. Zijn specialisme daarbinnen ligt in de rollen die vreemde talen en culturen spelen. Zijn onderzoek naar argumentatie en redeneren laat zien dat mensen gevoelig kunnen zijn voor sterke argumenten, zoals een autoriteitsargument dat een deskundige expert naar voren haalt. Als mensen geneigd zijn subjectief te redeneren, als ze bijvoorbeeld al een vooringenomen positie hebben, dan speelt de kwaliteit van argumenten een minder grote rol. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Hornikx, J., & Hoeken, H. (2007). Cultural differences in the persuasiveness of evidence types and evidence quality. Communication Monographs, 74 (4), 443-463. http://joshornikx.ruhosting.nl/wp-content/uploads/2010/08/Hornikx-Hoeken-2007.pdf

Contactgegevens

https://www.ru.nl/personen/hornikx-j/

http://joshornikx.ruhosting.nl

j.hornikx@let.ru.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels