Kees Boersma

Universitair Hoofddocent crisis en rampenbestrijding

Universitair Hoofddocent
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Organisatie Wetenschappen

Democratische instellingen en processen
Beleid en institutionele communicatie

Expertise

  • rampenbestijding
  • risiko reductie
  • maatschappelijke veerkracht

Expert Statement

Mijn expertise ligt op het gebied van rampenbestrijding. Enerzijds analyseer ik de samenwerking tussen professionele hulporganisaties, en anderzijds de wisselwerking tussen professionele instanties en maatschappelijke initiatieven. In mijn onderzoek ga ik op zoek naar bouwstenen voor de nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken tussen burgers, communities, private en publieke organisaties in rampenbestrijding. De aanname is dat indien de netwerken goed worden benut de samenleving op weerbare, resilient wijze om kan gaan met crisis.  

Voorbeeld van relevante publicatie

Boersma, F.K., J. Ferguson, P. Groenewegen, F. Mulder, A. Schmidt and J.J. Wolbers (2019). ‘Platform Governance of Self-Organized Initiatives in Response to Disasters’, in: Koppenjan, J., P.M. Karré and K. Termeer (Eds.). Smart Hybridity. Potentials and Challenges of New Governance Arrangements. Boom, pp. 29-40.

Boersma, F.K., J. Ferguson, P. Groenewegen, F. Mulder, A. Schmidt and J.J. Wolbers (2018). Platformsturing van zelforganisatie tijdens rampen. Bestuurskunde, 27(2): 14-21. http://file:///C:/Users/fba300/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/XVIXT1A6/WEB_Smart+Hybridity.pdf

Contactgegevens

https://research.vu.nl/en/persons/fk-boersma

http://keesboersma.com/nl

f.k.boersma@vu.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels