Koen Caminada

Empirische analyse van fiscale en sociale regelgeving

Hoogleraar
Universiteit Leiden
Prof. dr. Koen Caminada
Universiteit Leiden, Fac. Rechten / Economie & Fac Governance and Glabal Affairs

Werk
Ongelijkheid, flexibele en onzekere dienstverbanden

Expertise

  • fiscaal-economisch beleid
  • sociale zekerheid
  • pensioenen
  • armoede

Expert Statement

Onderzoekbelangstelling gaat uit naar de empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving, de verdeling van baten en lasten van sociale zekerheid en pensioenen, het fiscaal-economisch beleid, progressie van het belastingstelsel, inkomensverdelingsvraagstukken en armoedebeleid in internationaal perspectief. Al zijn publicaties en CV zijn te raadplegen via https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/koen-caminada. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Vliet O.P. van, Caminada C.L.J., Goudswaard K.P. & Wang J. (2020), Poverty reduction among older people through pensions: a comparative analysis. In: Greve B. (Ed.) Routledge International Handbook of Poverty. Routledge international handbooks London-New York: Routledge. 363-375.

Caminada K. (2020), Vijf jaar na de introductie van het sociaal leenstelsel: kosten en baten van het hoger onderwijs, Bestuurskundige Berichten 35(1 – februari 2020): 14-20.
article in journal

Caminada K. & Goudswaard K.P. (2019), Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen in lastendruk. In: Cnossen S., Jacobs B. (Eds.) Ontwerp voor een beter belastingstelsel. Amsterdam: ESB. 214-224.

Caminada K., Goudswaard K., Wang C. & Wang J. (2019), Has the redistributive effect of social transfers and taxes changed over time across countries?, International Social Security Review 72(1): 3-31.

Caminada K., Wang J., Goudswaard K. & Wang C. (2019), Relative income poverty rates and poverty alleviation via tax/benefit systems in 49 LIS-countries, 1967-2016. LIS Working Paper Series no. 761: LIS Cross-National Data Center in Luxembourg.

Caminada C.L.J. & Wang J. (2019), The Leiden LIS Budget Incidence Fiscal Redistribution Dataset on Relative Income Poverty Rates (2019) (data file).

Caminada C.L.J., Goudswaard K.P., Wang C. & Wang J. (2019), Income inequality and fiscal redistribution in 31 countries after the crisis, Comparative Economic Studies 61(1): 119-148.

Caminada C.L.J., Goudswaard K.P., Vliet O.P. van & Bakker V.B. (2018), Verschillen in niveau en ontwikkeling van de inkomensongelijkheid, -herverdeling en -armoede in Nederland en België sinds 1995. Department of Economics Research Memorandum no. 2018.02. Leiden: Leiden University.

Wang J., Caminada K., Goudswaard K.P. & Wang C. (2018), Income polarization in European countries and Europe wide, 2004-2012, Cambridge Journal of Economics 42(3): 797-816. https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/68890/kc_2019_03.pdf?sequence=1

Contactgegevens

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/koen-caminada#tab-1

c.l.j.caminada@law.leidenuniv.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels