Leon van den Broeke

Universitair Hoofddocent Religie, Recht en Samenleving/Kerkrecht

Universitair Hoofddocent
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit Religie en Theologie
Beliefs & Practices; Centrum voor Religie en Recht

Juridische gevolgen
Privacy en grondrecht

Expertise

  • religie, recht en samenleving
  • godsdienstvrijheid
  • religies en de Wet op de lijkbezorging
  • recht in en van geloofsgemeenschappen
  • religieus leiderschap

Voorbeeld van relevante publicatie

Leon van den Broeke en Eddy van der Borght (2020). Religieus leiderschap in een post-christelijk Nederland. Utrecht: KokBoekencentrum, 320pp.

C. [Leon] van den Broeke, A.J. Overbeeke, G. van der Schyff en T.J. van der Ploeg (eds.) (2019). Perspectieven op de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie: Bundel ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het NTKR (Tijdschrift voor Recht en Religie). Zutphen: Paris, 224pp.

Leon van den Broeke (2018). Vrijheid van lijkbezorging? Religie, democratische rechtsstaat en de Wet op de lijkbezorging. Kerk en Theologie jrg. 69 n°. 4, 343-358.

Leon van den Broeke (2018-3). Het recht op het geweten: Het ambtsgeheim en het biechtgeheim tussen het statelijke en religieuze recht. Zicht: Tijdschrift voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij, 38-43.

Leon van den Broeke. Rechtstaat, religie en minderheden: Overheid en godsdienst. Idee: Tijdschrift voor sociaal-liberalisme (2018) n°. 202, 28-33.
https://vanmierlostichting.d66.nl/content/uploads/sites/296/2018/09/idee202-Religie-%E2%80%94-publicatie-digitaal.pdf

Contactgegevens

https://research.vu.nl/en/persons/c-van-den-broeke

c.vanden.broeke@vu.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels