Luuk Esser

Universitair docent straf- en strafprocesrecht

Universitair Docent
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Strafrecht & Criminologie

Juridische gevolgen
De gevolgen voor criminaliteit

Expertise

  • mensenhandel
  • mensensmokkel
  • migratie
  • vluchtelingen
  • migranten

Expert Statement

Gespecialiseerd in de strafrechtelijke aanpak van migratiecriminaliteit, mensenhandel en mensensmokkel. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Esser L.B., De strafbaarstelling van mensenhandel ontrafeld. Een analyse en heroriëntatie in het licht van rechtsbelangen, Den Haag: Boom juridisch 2019. https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/77057

Contactgegevens

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/luuk-esser#tab-1

http://www.luukesser.nl

l.b.esser@law.leidenuniv.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels