Marleen Weulen Kranenbarg

Universitair Docent Cybercriminologie

Universitair Docent
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Criminologie

Juridische gevolgen
De gevolgen voor criminaliteit

Expertise

  • Cybercrime
  • Online criminaliteit
  • Cybercriminelen
  • Cybercrime slachtoffers
  • Preventie cybercrime

Expert Statement

Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op de vraag of cybercriminaliteit (daders/slachtoffers/gelegenheid) verschilt van traditionele vormen van criminaliteit (zowel jeugd als volwassenen). Op dit moment is er wellicht minder gelegenheid om traditionele criminaliteit te plegen, maar het zou goed kunnen dat er juist meer gelegenheid is voor cybercriminaliteit. Hoewel er nog geen onderzoek is naar het effect van de Corona maatregelen op cybercriminaliteit, zijn er wel bestaande onderzoeken die informatie kunnen geven over de samenhang tussen dagelijkse online activiteiten en cybercriminaliteit. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Weulen Kranenbarg, M., Holt, T.J., & Van Gelder, J.L. (2019). Offending and Victimization in the Digital Age: Comparing Correlates of Cybercrime and Traditional Offending-Only, Victimization-Only and the Victimization-Offending Overlap. Deviant Behavior, 40(1), 40-55. https://doi.org/10.1080/01639625.2017.1411030

Contactgegevens

https://research.vu.nl/en/persons/marleen-weulen-kranenbarg

M.WeulenKranenbarg@vu.nl

Contactvoorkeur

Nederlands