Olivier Hekster

Hoogleraar Oude Geschiedenis

Hoogleraar
Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Letteren
Radboud Institute for Culture and History

Historisch perspectief
Lessen uit vorige crisissituaties

Expertise

  • Romeinse Geschiedenis
  • Communicatie overheid
  • Gevolgen van crisis
  • Epidemieën in de Romeinse tijd
  • Crisis en verandering

Expert Statement

Mijn onderzoek richt zich onder meer op communicatie van overheid met burgers tijdens perioden van crisis en grote veranderingen (in de Romeinse geschiedenis). Daarnaast heb ik onderzoek verricht naar de gevolgen van de epidemieën die in de derde eeuw AD het Romeinse rijk troffen. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Hekster, O.J. (2018), Het verankeren van verandering. Adaptief bestuur in de antieke wereld, in P. Mettau/ Z. Hulsenboom (eds) Adaptief bestuur. Essays over adaptiviteit en openbaar bestuur (pp. 14-20). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255279/adaptief-bestuur.pdf

Contactgegevens

https://www.ru.nl/personen/hekster-o/

https://radboud.academia.edu/OlivierHekster

o.hekster@let.ru.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels