Pascal Beckers

Universitair Hoofddocent Inclusie van Migranten, Werk en Wonen

Universitair Hoofddocent
Radboud Universiteit Nijmegen
Managementwetenschappen
Geografie, Planologie en Milieu

Internationale mobiliteit en migratie
Migrantengemeenschappen in tijden van crisis

Expertise

  • Inclusie van migranten
  • Arbeidsmarktintegratie
  • Woningmarkt
  • Migrantenondernemerschap
  • Culturele diversiteit in steden

Expert Statement

De COVID-19 pandemie heeft vergaande gevolgen voor vluchtelingen en andere migrantengroepen in Nederland. Door de genomen maatregelen dreigt de al precaire positie van veel migranten in de samenleving verder te verslechteren. Graag stel ik mijn expertise rond migratie- en inclusievraagstukken ter beschikking voor de praktijk. Als coördinator van het Radboud University Network on Migrant Inclusion (www.ru.nl/runomi), een universiteitsbreed netwerk van 60 experts op gebied van migranten inclusievraagstukken, help ik organisaties graag in de contactlegging met relevante RU experts in het netwerk. 

Voorbeeld van relevante publicatie

– Dagevos, J., Odé, A., Vries, K. de & Beckers, P.J. (Ed.). (2018). Jaarboek Migratie en Integratie. Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland. Over opvang, integratie en beleid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
– Muller, J. and Beckers, P.J. (2018). From skills to work: guidelines for designing policies to strengthen labor market integration of beneficiaries of international protection in the EU. The Hague: IOM.
– Fahham, L., Beckers, P.J. & Muller-Dugic, J. (2020) Mental health and labour market participation of refugees. Local policies in the Netherlands and their relation to the Mosaic intervention: The cases of Nijmegen, Arnhem and Tiel. Radboud University, IMR: Nijmegen, the Netherlands.
– Beckers, PJ & Borghans, L. (2019) Concentratie migranten verkleint kansen op arbeidsmarkt niet. ESB 5 juli 2019.
– Beckers, PJ & Boschman, S. (2019) Residential choices of foreign highly skilled workers in the Netherlands and the role of neighbourhood and urban regional characteristics. Urban Studies 56(4): 760-777. https://www.aup.nl/en/book/9789462987494/nieuwe-wegen-voor-vluchtelingen-in-nederland

Contactgegevens

https://www.ru.nl/personen/beckers-p/

p.beckers@fm.ru.nl

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels