Paul van den Broek

Cognitieve en neurologische grondslagen van lezen en leren

Hoogleraar
Universiteit Leiden
Sociale Wetenschappen
Pedagogische Wetenschappen

Onderwijs
Digitale vaardigheden – geletterdheid

Expertise

  • leesbegrip
  • digitae geletterdheid
  • leesonderwijs
  • PO
  • VO

Expert Statement

Cognitieve processen in leren en lezen Leren in digitale omgeving/digitale geletterdheid  

Contactgegevens

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/paul-van-den-broek#tab-1

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels