Pearl Dykstra

Hoogleraar Empirische Sociologie

Hoogleraar
Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus School of Behavioural and Social Sciences
Bestuurskunde & Sociologie

Mentale gezondheid
Eenzaamheid

Expertise

  • eenzaamheid
  • solidariteit
  • families
  • overheidsbeleid
  • data

Expert Statement

Hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en een van de zeven wetenschappers die het Kabinet van de Europese commissarissen adviseren. Zij publiceert over intergenerationele solidariteit, gender ongelijkheid, eenzaamheid, en families in relatie tot de welvaartsstaat. Ze is wetenschappelijk directeur van ODISSEI (Open Data Infrastructure of Social Science and Economic Innovations) een initiatief gericht op het veilig delen en koppelen van survey- en registergegevens. 

Voorbeeld van relevante publicatie

Dykstra, P. A. (2009). Older adult loneliness: Myths and realities. European Journal of Aging, 6 (2), 91-100. [Reprinted in: Vézina, J., Cappeliez, P., & Landreville, P. (2013). Psychologie gérontologique, 3e edition.] https://repub.eur.nl/pub/18076

Contactgegevens

https://www.eur.nl/people/pearl-dykstra

Contactvoorkeur

Nederlands, Engels